Privacy

Uniekaas Holland B.V . is een in Kaatsheuvel gevestigd levensmiddelenbedrijf (hierna: “Uniekaas” of “wij”). In het kader van onze bedrijfsvoering verwerken wij gegevens over personen (“persoonsgegevens”). In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij lichten onder meer toe:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken per categorie van personen;
 • voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij die persoonsgegevens verwerken;
 • met wie wij persoonsgegevens kunnen delen;
 • hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
 • welke rechten personen hebben ten aanzien van de gegevens die wij over hen verwerken;
 • met wie je contact op kan nemen over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Onze contactgegevens

Uniekaas Holland B.V.
Belgiëstraat 6
5171 PN KAATSHEUVEL
T: +31 (0)416-288500

Categorieën van personen

Wij verwerken persoonsgegevens over de volgende categorieën van personen:

Zakelijke afnemers

Personen die zelf zakelijk afnemer zijn, of die werken bij een zakelijke afnemer

Leveranciers

Personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werken bij onze leveranciers

Sollicitanten

Personen die zich oriënteren op een baan bij Uniekaas

Werknemers

Personen die bij ons werkzaam zijn, waaronder freelancers en uitzendkrachten

Derden

Andere personen, zoals consumenten van Uniekaas-producten en bezoekers van onze website

De persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder geven wij per categorie van personen een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Categorie van personen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zakelijke afnemers

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Leveranciers

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Sollicitanten

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • CV-gegevens, zoals gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages en (al dan niet huidige) werkgevers;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Werknemers

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • CV-gegevens, zoals gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages en (al dan niet huidige) werkgevers;
 • Bankrekeningnummer;
 • Identiteitsbewijs;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Derden

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden;
 • Andere gegevens die ons door klanten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen.

Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke grondslag

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen als:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op zijn verzoek pre-contractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld de afwikkeling van een sollicitatieprocedure (hierna: “uitvoering overeenkomst”);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals bijvoorbeeld onze verplichting om een kopie of scan van het identiteitsbewijs van onze werknemers op te nemen in onze loonadministratie in navolging van de Wet op de loonbelasting (hierna: “wettelijke plicht”);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Uniekaas of een ander, bijvoorbeeld het gebruik van contactgegevens voor het beantwoorden van vragen aan onze klantenservice (hierna: “gerechtvaardigd belang”); of
 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”).

Hieronder wordt per categorie van personen aangegeven voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wettelijke grondslag:

Categorie

Doel

Grondslag

Zakelijke afnemers

Het leveren van onze producten en diensten aan de klant

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Het innen van vergoedingen en het doen van betalingen

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Leveranciers

Het doen van bestellingen of het inkopen van diensten

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Het doen van betalingen

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Sollicitanten

Beoordeling van geschiktheid voor functie

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Werknemers

Het verlenen van toegang tot ons terrein en pand of onze website of voor de beveiliging daarvan

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Derden

Het leveren van onze producten en diensten aan de klant

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene, bijvoorbeeld in het kader van het beantwoorden van vragen aan onze klantenservice, of in verband met deelname van de betrokkene aan een prijsvraag of promotioneel kansspel

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Het onderhouden van contacten, en het verzenden van informatie over de diensten van Uniekaas

 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Het analyseren van het gebruik van onze website, het optimaliseren van de gebruikerservaring en het maken van profielen. Het maken van profielen stelt ons in staat om jou te leren kennen en effectievere marketing en communicatie te doen, en het stelt jou in staat om communicatie te ontvangen op basis van jouw interesses en voorkeuren.

 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Met wie wij persoonsgegevens kunnen delen

Hieronder wordt per categorie van personen aangegeven met welke ontvangende partijen wij de persoonsgegevens kunnen delen.

Categorie van personen

Ontvangende partij

Zakelijke afnemers

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij het onderhouden van contact met zakelijke afnemers);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Leveranciers

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij het doen van bestellingen en het inkopen van diensten);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Sollicitanten

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Werknemers

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij human resources);
 • (Pensioen)verzekeraars;
 • Partijen die externe back-office-diensten leveren;
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Derden

 • Bij ons werkzame personen;
 • Leveranciers (bijvoorbeeld de partij die voor ons gebruiksstatistieken voor de website bijhoudt);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

COOKIES

Op bepaalde onderdelen van onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Met dergelijke gegevenselementen kan uw computer tijdens uw bezoek aan deze website als een technische eenheid worden geïdentificeerd, om uw gebruik van onze online-inhoud te vergemakkelijken - en ook bij herhaalde bezoeken.

Deze cookies worden gebruikt om uw geanonimiseerde klantcomputer te identificeren en informatie op te slaan over of u de verwijzing naar het gebruik van cookies hebt genoteerd.

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verzonden.

U heeft echter over het algemeen de mogelijkheid om uw internetbrowser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van cookies, om deze toe te staan ​​of te blokkeren en/of om de reeds geplaatste cookies te verwijderen. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser om informatie te verkrijgen over het wijzigen van deze instellingen.

Wij willen u erop wijzen dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het plaatsen van cookies hebt uitgeschakeld. Cookies staan ​​een server niet toe om privégegevens van uw computer of de gegevens van een andere server uit te lezen. Ze beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Wij baseren ons gebruik van technisch noodzakelijke cookies op art. 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking vindt plaats om de werking van onze website te verbeteren. Het is daarom vereist voor het behoud van onze legitieme belangen.

Als de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De cookies worden pas opgeslagen en gevolgd nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van tracking cookies. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Bovendien kunt u de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verbieden; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Wij baseren ons gebruik van de bovengenoemde analysetools op art. 6(1)(a) van de AVG: de verwerking vindt plaats op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

Klik hier voor onze cookie settings

Gebruik van GoogleAnalytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om de geanonimiseerde overdracht van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres toch eerst ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te verlenen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De opslag van de cookies en tracking vindt pas plaats na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van tracking cookies. U kunt deze toestemming ook te allen tijde in het betreffende informatievenster intrekken, bovendien kunt u het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verbieden; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u de overdracht van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser te downloaden en te installeren. plug-in beschikbaar via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage...).

Bovendien kunt u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die elke verdere verzameling van uw gegevens verhindert wanneer u deze website bezoekt.

Deze procedure wordt met name aanbevolen wanneer u onze website bezoekt met mobiele apparaten Google en Analytics deactiveren Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder de volgende link www.google.com/analytics/terms/nl.html en/ of www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Wij baseren ons gebruik van de bovengenoemde analysetools op artikel 6 lid 1(a) van de AVG: gegevensverwerking is gebaseerd op uw vrije toestemming.

Google Signals binnen Google Analytics

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website Google Signals worden gebruikt om rapporten over verschillende apparaten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties heeft geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen creëren, ook voor conversies via verschillende apparaten, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met Art. . 6 lid. 1 verlicht. een AVG. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device-analyse wilt stoppen, kunt u de functie ‘Gepersonaliseerde reclame’ in de instellingen van uw Google-account deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens

Uniekaas past technische en organisatorische maatregelen toe om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van jouw gegevens.


Doorgifte naar landen buiten de EER

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

Hieronder geven wij een overzicht van de landen buiten de EER waar wij persoonsgegevens aan willen doorgeven, met de daarbij behorende waarborg ter verzekering van een passend beschermingsniveau in dat land.

Land buiten de EER

Rechtsgrondslag

Verenigde Staten van Amerika

Privacy regelgeving

Explicitly given consent of the data subject

according to Article 49 (1) (a) GDPR

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Sommige gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Een persoon heeft volgens de wet de volgende rechten ten aanzien van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:

 • het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens, en, als hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, om daarin inzage te krijgen;
 • het recht om rectificatie van die persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om te vragen die persoonsgegevens te wissen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens;
 • het recht om beperking van de verwerking van die persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, als de verwerking gebaseerd is op zijn toestemming;
 • het recht op ontvangst van die persoonsgegevens of doorzending van die persoonsgegevens aan een door hem aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, en voor zover hij die persoonsgegevens zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, van die persoonsgegevens gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op een andere manier in aanmerkelijke mate treft;
 • afhankelijk van het land waar hij woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels over bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens... zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de manier die is voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan een verzoek tegemoet komen, dan zullen wij uitleggen waarom.

Contactgegevens

Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen aan onze Data Protection Officer (f.mulder@dockaas.nl). Je kan dat e-mailadres ook gebruiken als je een klacht wilt indienen over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Uniekaas zijn verwerkt. Als je niet tevreden bent met de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgewikkeld, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als je in een ander land van de EER woont of werkt, bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 november 2023.