English Deuthch France
U bent hier: home >> Copyright

Copyright

Copyright, auteursrechten en disclaimer
Uniekaas Nederland B.V. bezit het copyright van deze site. Publicatie of gebruik anderszins is alleen toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

Aansprakelijkheid
De site van Uniekaas Nederland B.V. bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Uniekaas Nederland B.V. geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Uniekaas Nederland B.V.aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. 

Juridische informatie/Disclaimer
Op deze website stelt Uniekaas Nederland B.V. aan de bezoekers van de website bepaalde informatie ter beschikking. Uniekaas Nederland B.V. streeft daarbij naar een correcte en betrouwbare weergave van deze informatie, maar acht zich niet gebonden door enige fout of omissie. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Uniekaas Nederland B.V. sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, alsmede iedere andere vorm van aansprakelijkheid. 

Overname
Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Uniekaas Nederland B.V..